menu-alt.png
Powder Name
Price (INR)
50 (GM)
Price (INR)
500 (GM)
Ajwain
60-00
270-00
(250 gm)
Ella Small
188-00
(25 gm)
1697-00
(250 gm)
Daalchini
30-00
(25 gm)
270-00
(250 gm)
Haldi
30-00
270-00
Kala Namak
15-00
(100 gm)
55-00
Lahsun
50-00
(25 gm)
900-00
Lavang
116-00
(25 gm)
1050-00
(250 gm)
Methi
37-00
333-00
Mirch Kali
140-00
(25 gm)
1340-00
(250 gm)
Pudeena
40-00
360-00
Tej Patta
30-00
270-00
Peepal Big
90-00
(25 gm)
810-00
(250 gm)
Peepal Small
120
(25 gm)
1080-00
(250 gm)
Sunthi
36-00
(25 gm)
324-00
(250 gm)
Saindha Namak
15-00
(100 gm)
55-00
Soonf
35-00
315-00
Avipattikar
65-00
270-00
(250 gm)
Punchsakar
28-00
225-00
Sitopaladi
105-00
475-00
(250 gm)
Trifala
35-00
(100 gm)
158-00
Trikatu
90-00
810-00
(250 gm)
Veeryashodhan
30-00
270-00
Lavan Bhaskar
38-00
322-00
Heengwashtak
65-00
(35 gm)
585-00
(250 gm)
Arjun
25-00
(100 gm)
112-00
Ashwagandha
62-00
(40 gm)
558-00
(400 gm)
Amla
45-00
(100 gm)
200-00
Akarkara
350-00
(25 gm)
3150-00
Ambahaldi
62-00
560-00
Bel Fal
32-00
(100 gm)
135-00
Bel Patra
20-00
180-00
Bala kharaintee
35-00
315-00
Buch Sugandh
42-00
380-00
Bahera
20-00
180-00
Bakuchi
60-00
540-00
Baalchad
240-00
(25 gm)
2160-00
Brahmi
72-00
605-00
Bhringraj
35-00
315-00
Bhumi amla
33-00
300-00
Chiraita
100-00
(25 gm)
900-00
(250 gm)
Chobchini
140-00
(25 gm)
1260-00
(250 gm)
Daruhaldi
25-00
225-00
Gokhru Small
45-00
405-00
Gokhru Big
40-00
360-00
Giloy
30-00
270-00
Gudmaar
55-00
495-00
Gulab
56-00
(40 gm)
504-00
(400 gm)
Multani Mitti
20-00
(100 gm)
90-00
Baal Harar
45-00
405-00
Harar Big
30-00
270-00
Jamun
20-00
180-00
Kutki
180-00
(25gm)
Karela
33-00
270-00
Kaunch Beej
50-00
(25 gm)
450-00
(250 gm)
Kali Jeeri
90-00
(40 gm)
810-00
(400 gm)
Mulethi
57-00
(40 gm)
513-00
(400 gm)
Majeeth
55-00
495-00
Safed Musli
141-00
(25 gm)
1260-00
(250 gm)
Neem
20-00
180-00
Nirgundi
20-00
180-00
Nagarmotha
30-00
270-00
Nagkesar
97-00
(25gm)
875-00
(250gm)
Paneer Dodi
22-00
198-00
Punarnava
30-00
(40 gm)
270-00
(400 gm)
Reetha
28-00
(100 gm)
126-00
Sanai
22-00
198-00
(250 gm)
Santara
20-00
180-00
(250 gm)
Somlata
28-00
252-00
Shankhpushpi
30-00
270-00
Shatavar
50-00
(25 gm)
450-00
(250 gm)
Shikakai
25-00
(80 gm)
110-00
(400 gm)
Shilajeet - Trifala
70-00
(10 gm)
280-00
(50 gm)
Tulsi Patta
28-00
250-00
Vidhara
20-00
180-00
Vidarikand
30-00
270-00
Vijaysaar
30-00
270-00
Vaividang
175-00
(25 gm)
1575-00
(250 gm)
Vanshlochan
390-00
(25 gm)
3510-00
(250 gm)